Karate-Do Shotokan Akademi Växjö

Välkommen till vår klubb!
Welcome to our club! Information in English at the end.

*******************************************************


Vi hälsar nya medlemmar välkomna i januari 2023! 

If you are interested to train with us, please contact us in January 2023. Thanks.


Välkommen till vår hemsida!

Karate-do är en japansk kampkonst med en månghundraårig historia. Vi tränar en klassisk och dynamisk karate, där fysisk såväl som själslig utveckling är viktigare än tävling och poängjakt.

Målet med träningen är att utveckla förbättrad andningsteknik, koncentration, harmoni, balans, smidighet och styrka. Genom regelbunden karateträning få man bättre hälsa och ökat välbefinnande.

Sedan augusti 2017 har vi en egen dojo. Vi har byggt den själva för att få den rätta japanska atmosfären för vår träning. Tack vare våra medlemmars hjälp, kunskap inom olika branscher och våra sponsorer samt Växjö Kommun och Smålandsidrottens bidrag har detta varit möjligt. Vi är en del av Säker & Trygg förening. 


Welcome to our website!
Karate-Do is a Japanese martial art with centuries of history. We train a classic and dynamic karate, were physical as well as mental wellness is more important than competitions and points.
The purpose with the training is to improve breathing, koncentration, harmony, balance, stretching and strength.Through karate practice you will have better Health and better wellness in life.

New beginner classes starts in January and in August. 

Welcome to our activities.


Dojo

Kvarnvägen 6, Växjö
vaxjokarate@hotmail.se
0708-186708

Priser för terminen/Fees for 2022 term:

Tiny Tigers & Karate Kids
800kr/termin 

Karate Junior & Karate Tigers 950 kr/termin

Adults 1050 kr/termin

BG 5442-8313

Last update: 
November 27, 2022