Karate-Do Shotokan Akademi Växjö

Välkommen till vår klubb!
Welcome to our club! Information in English at the end.

*******************************************************


Vi hälsar nya medlemmar välkomna i januari 2023! 


Nya medlemmar till Tiny Tigers och Karate Kids:

Information och inskrivning av nya medlemmar sker lördagen den 21 januari. Vänligen respektera tiderna för respektive grupp.

10:00 Tiny Tigers information och anmälan. Barn födda 2014-2013.

11:00 Karate Kids information och anmälan. Barn födda 2012-2010.

Första träningspasset är söndagen den 29 januari.


Nya medlemmar till Karate Tigers (parasport) och vuxengruppen Open Class:

Lördagen den 28 januari under Kulturnatten är vår dojo öppen för anmälan till vår parasport Karate Tigers och till vår vuxengrupp Open Class. 

Dojon är öppen kl 11:00-12:00 och då kan du träffa ledarna, medlemmar och se vår dojo.  


New members to Tiny Tigers and Karate Kids:

If you are interested to train with us, please visit us Saturday 21 January for more information for our new younger members in Tiny Tigers and Karate Kids. Please be on time for the information. After information you will meet the instructors and have a look at the dojo. First training session will be on Sunday 29 January. We will not accept any applications after 21 January.

10:00 Information and applications for Tiny Tigers
11:00 Information and applications for Karate Kids


New members to Karate Tigers (parasport) and adults training:

On Saturday 28 January, on Kulturnatten, our dojo is open for application for Karate Tigers (parasport) and adults training. The dojo is open 11:00-12:00 and you will meet the instructors and members and also see our dojo. 


Välkommen till vår hemsida!

Karate-do är en japansk kampkonst med en månghundraårig historia. Vi tränar en klassisk och dynamisk karate, där fysisk såväl som själslig utveckling är viktigare än tävling och poängjakt.

Målet med träningen är att utveckla förbättrad andningsteknik, koncentration, harmoni, balans, smidighet och styrka. Genom regelbunden karateträning få man bättre hälsa och ökat välbefinnande.

Sedan augusti 2017 har vi en egen dojo. Vi har byggt den själva för att få den rätta japanska atmosfären för vår träning. Tack vare våra medlemmars hjälp, kunskap inom olika branscher och våra sponsorer samt Växjö Kommun och Smålandsidrottens bidrag har detta varit möjligt. Vi är en del av Säker & Trygg förening. 


Welcome to our website!
Karate-Do is a Japanese martial art with centuries of history. We train a classic and dynamic karate, were physical as well as mental wellness is more important than competitions and points.
The purpose with the training is to improve breathing, koncentration, harmony, balance, stretching and strength.Through karate practice you will have better Health and better wellness in life.

New beginner classes starts in January and in August. 

Welcome to our activities.


Dojo

Kvarnvägen 6, Växjö
vaxjokarate@hotmail.se
0708-186708

Priser för terminen/Fees for 2022 term:

Tiny Tigers & Karate Kids
850kr/termin 

Karate Junior & Karate Tigers 950 kr/termin

Adults 1050 kr/termin

BG 5442-8313

Last update: 
January 24, 2023