Karate-Do Shotokan Akademi Växjö

Välkommen till vår klubb!
Welcome to our club! Information in English at the end.

Karate-do är en japansk kampkonst med en månghundraårig historia. Vi tränar en klassisk och dynamisk karate, där fysisk såväl som själslig utveckling är viktigare än tävling och poängjakt.

Målet med träningen är att utveckla förbättrad andningsteknik, koncentration, harmoni, balans, smidighet och styrka. Genom regelbunden karateträning få man bättre hälsa och ökat välbefinnande.

Sedan augusti 2017 har vi en egen dojo. Vi har byggt den själva för att få den rätta japanska atmosfären för vår träning. Tack vare våra medlemmars hjälp, kunskap inom olika branscher och våra sponsorer samt Växjö Kommun och Smålandsidrottens bidrag har detta varit möjligt. 

Nybörjarstarter har vi alltid i samband när skolorna börjar. Nya nybörjargrupper börjar igen i slutet av augusti. Mer information kommer upp på hemsidan i slutet av sommaren.

Välkomna till våra aktiviteter!

Welcome to our website!
Karate-Do is a japanese martial art with centuries of history. We train a classic and dynamice karate, were physical as well as mental wellness is more important than competitions and points.
The purpose with the training is to improve breathing, koncentration, harmony, balance, stretching and strength.Through karate practise you will have better Health and better wellness in life.

New beginner classes starts again in August. In the end of the Summer more information will come.

Welcome to our activities.


Dojo

Kvarnvägen 6, Växjö
vaxjokarate@hotmail.se
0708-186708

 

Priser/Fees

Tiny Tigers & Karate Kids
750 kr/termin Karate Junior & Karate Tigers 850 kr/termin

Adults 950 kr/termin

BG 5442-8313

Last update: 
May 27, 2020