About us

Om oss

Klubben startades januari 1998. Grundaren av klubben, Mona Pfaus är fortfarande aktiv i föreningen och var mellan 1998-2019 ordförande.

Föreningen tillhör Svenska Riksidrottsförbundet, Svenska Karateförbundet och Budo Academy (en internationell instruktörsorganisation). Syftet med klubben är att praktisera, fördjupa och förmedla kunskapen om Budo Karate till intresserade. 

Alla våra ledare är utbildade enligt de riktlinjer och normer som krävs och alla medlemmar är försäkrade ifall olyckan skulle vara framme. Alla ledare följer de etiska regler som finns fastlagda av Svenska Karateförbundet samt värderingar enligt Svenska Riksidrottsförbundet. Dessa etiska regler och värdegrundsarbeten är en kontinuerlig process i vår verksamhet.

Vårt motto är:
Vi tränar med varandra - inte mot varandra.
Vi pratar med varandra - inte om varandra.


The Club started January 1998 when the first Annual meeting was hold. Mona Pfaus, founder of the club is still active in the club an was the head of the club 1998-2019.

The Club belongs to Svenska Riksidrottsförbundet (Swedish Sportfederation), Svenska Karateförbundet (Swedish Karateassociation) and Budo Academy (an international instructors organisation). The idea for practising is to spread the knowledge about Budo Karate to everybody that are interested. 

All our instructors are educated through the regulations that are permitted and all members are insured if something happens. All instructors are also obliged to follow the ethic rules from Svenska Karateförbundet and also values from Svenska Riksidrottsförbundet. This rules and regulations are the fundament for our training regime.
Our motto are:
We train together - not against each other.
We talk with everybody - not about everybody.