Our Club

Vår klubb/Our club

Karate-Do Shotokan Akademi Växjö bildades 1998. 

The Club started January 1998 when the first Annual meeting was hold. Mona Pfaus, the founder of the club, was between 1998-2019 the head of the club.

The idea for practising is to spread the knowledge about Budo Karate to everybody that are interested.
During 1998-2016 the Dojo was situated at Bokelundskolan sporthall, from January 2017 to June in various sporthall but from July 2018 we got our own place to create a traditinal japanese Dojo at Kvarnvägen 6, Växjö.

Our instructors are following the values to improve the training and also the club:
To learn and teach Karate we have to improve our own knowledge at all times.

We are role models to others and are humble.
We know what we are talking about and know our own strengths and weaknesses,
We always treat everybody with respect, honestly and integrity with an open mind.
We improve training and never lose our way - Do - and our guide Gi.

Between 1991-2004 sensei Mona was training regurlaly in Sweden and in Europe with sensei Taiji Kase, founder of Shotokan-Ryu Kase-Ha. After the great senseis death, she continue the path by following sensei Velibor Dimitrijevic, one of sensei Kases closest assistants. Sensei Velibor Dimitrijevic comes twice a year since 2007 (March and September) to spread the knowledge about sensei Taiji Kases Budo Karate.

After several years experience with different types of children karate groups, sensei Mona has created her own system for younger karatekas in the club. The groups are Tiny Tigers and Karate Kids. These two groups are based on childrens abilities to understand and train karate, needs and possibilities depending on their age. Since sensei Mona is a school teacher, her experience from school combined with her training and teaching in karate, she started in 2015 these groups which have been very successfull during the years.

In April 2020 sensei Mona was elected into the parakommitté in Svenska Karateförbundet (Swedish Karate).

Adults and youth train firstly in a Karate Basic group together and after some years of experience of Karate you continue in the Focus group. To train in the Focus group you need an invitation from sensei Mona.

Klubben startades januari 1998 då första årsmötet hölls. Grundaren Mona Pfaus är fortfarande aktiv i föreningen och är sedan klubben bildades 1998 ordförande.

Syftet med klubben är att praktisera, fördjupa och förmedla kunskapen om Budo Karate till intresserade. Dojo var under åren 1998-2016 Bokelundskolans gymnastiksal, Växjö från januari 2017 flyttad till Västerled, Storgatan 50, Växjö fram till juni samma år. Sommaren 2017 blev det klart med egna lokaler på Kvarnvägen 6, Växjö. (Gamla fläkten) där klubben bedriver verksamhet från och med höstterminen 2017.

Våra ledare och instruktörer strävar alltid att förbättra verksamheten genom följande värderingar:
Vi är under ständig utveckling både i vårt ledarskap och som karateutövare.
Vi är ett föredöme för andra och är ödmjuka.
Vi vet vad vi pratar om och känner till både våra styrkor och svagheter.
Våra värden gentemot alla och varandra är ärlighet, integritet, förståelse och öppet sinne.
Vi varierar träningen utan att förlora vår väg - Do - och ledstjärna Gi.

Mellan 1991 och 2004 tränade sensei Mona regelbundet både i Sverige och i Europa med sensei Taiji Kase som är grundare av Shotokan-Ryu Kase-Ha. Efter mästarens död fortsatte sensei Mona följa en av Sensei Kases närmaste elever, Sensei Velibor Dimitrijevic som sedan 2007 kommer till Växjö två gånger per år (mars och september) för att förmedla budskapet kring Taiji Kases Budo Karate.

Efter flera år med olika former av barnverksamhet har sensei Mona skapat ett eget system för de yngre medlemmarna i klubben. Hon är lärare och i kombination med sin roll som lärare och karateinstruktör skapades Tiny Tigers och Karate Kids som är två grupper helt anpassade efter barns utveckling, förmågor, behov och möjligheter. Hösten 2015 startades de första grupperna av Tiny Tigers och Karate Kids.

April 2020 valdes sensei Mona in till Svenska Karateförbundets Parakommitté.

För vuxna finns det tre grupper. Open Class är för nybörjare och de som har gjort uppehålla i karaten och vill återuppta träningen. Karate Basics består främst av kyu-grader där alla kan träna tillsammans och utvecklas. Efter några års erfarenhet av träning och engagemang i klubbens verksamhet erbjuds man av sensei Mona att fortsätta karateträningen i Fokusgruppen.