Border

Styrelsen/Border

Första lördagen i februari har vi årsmöte. 
First Saturday in February we have annual meeting.

Styrelsen består av ordförande Mona Pfaus, kassör Giselle Medina Björk och sekreterare Amanda Johansson. Ersättare är Fredrik Jr Petersson.

Valberedningen består av Dzumret Pelivani och Hanna Wickléus.

Bild ovan från vänster: Giselle M Björkman, Amanda Johansson, Mona Pfaus och Fredrik Jr Petersson.

Vid årsmötet 2019 utsågs sensei Mona Pfaus till hedersordförande efter att ha varit ordförande sedan klubbens bildades 1998.

Tre gånger per år har vi medlemsmöten då alla medlemmar hälsas välkomna att deltaga på.

The head of the club is Mona Pfaus, treasure is Giselle Medina Björk and Jonathan Nagy is secretery. Suppleant is Fredrik Jr Petersson. During the annual meeting 2019 sensei Mona Pfaus was electect to the head of hounor after 21 years as the head of the club,

Three times a year we have a members meeting when all members are welcome to participate.