Border

Styrelsen/Border

Första lördagen i februari har vi årsmöte. 
First Saturday in February we have annual meeting.

Styrelsen består av ordförande Mona Pfaus, kassör Marléne Johnsson och sekreterare Mike Rice.

Tre gånger per år har vi medlemsmöten då alla medlemmar hälsas välkomna att deltaga på.

The head of the club is Mona Pfaus, treasure is Marléne Johnson and Mike Rice is secretery.

Three times a year we have a members meeting when all members are welcome to participate.