Border

Styrelsen/Border

Första lördagen i februari har vi årsmöte. 
First Saturday in February we have annual meeting.

Styrelsen består av ordförande Mona Pfaus, kassör Giselle Medina Björk och sekreterare Jonathan Nagy. Ersättare är Fredrik Jr Petersson.

Valberedningen består av Markus Fredriksson och Helena Edström.

Från vänster: Jonathan Nagy, Giselle M Björkman, Mona Pfaus och Fredrik Jr Petersson.

                                                                         Helena Edström och Markus Fredriksson.

Vid årsmötet 2019 utsågs sensei Mona Pfaus till hedersordförande efter att ha varit ordförande sedan klubbens bildades 1998.

Tre gånger per år har vi medlemsmöten då alla medlemmar hälsas välkomna att deltaga på.

The head of the club is Mona Pfaus, treasure is Giselle Medina Björk and Jonathan Nagy is secretery. Suppleant is Fredrik Jr Petersson. During the annual meeting 2019 sensei Mona Pfaus was electect to the head of hounor after 21 years as the head of the club,

Three times a year we have a members meeting when all members are welcome to participate.