Border

Styrelsen/Border

Första lördagen i februari har vi årsmöte. 
First Saturday in February we have annual meeting.

Styrelsen består av ordförande Mona Pfaus, kassör Mike Rice och sekreterare Jonathan Nagy.

Vid årsmötet 2019 utsågs sensei Mona Pfaus till hedersordförande efter att ha varit ordförande i 21 år.

Tre gånger per år har vi medlemsmöten då alla medlemmar hälsas välkomna att deltaga på.

The head of the club is Mona Pfaus, treasure is Mike Rice and Jonathan Nagy is secretery. During the annual meeting 2019 sensei Mona Pfaus was electect to the head of hounor after 21 years as the head of the club,

Three times a year we have a members meeting when all members are welcome to participate.