Tiny Tigers

Tiny Tigers

Tiny Tigers är för våra yngsta medlemmar i klubben som vill träna karate.
Tiny Tigers are for our youngest members in the club that wants to train karate.

I Tiny Tigers är träningen riktad mot barn i åldern 8-9 år. Man kan tidigast börja träna när man går i årskurs 2 och är en Tiny Tiger tills man börjar fyran. Då byter man grupp till Karate Kids.

Träningen i Tiny Tigers är anpassad helt efter barnens utveckling och ledarna är erfarna och utbildade.

Ledarna för Tiny Tigers är Moa Erelt och Olivia Wickléus.

För mer information kring nybörjarstarter, klicka på Nybörjare i menyraden till vänster.

In Tiny Tigers training is formed for children in age of 8-9 years old. You can start to train in Tiny Tigers earliest in age of 8 and in 2nd Class Primary School. When you are 10 or 11 years old you change group to Karate Kids.

For more information about new beginners classes for Tiny Tigers, please look at New beginners on the left.