Dojo Kun

Dojo Kun

Dojo Kun är etikettsregler för vår Dojo. 
Dojo Kun are rules for our Dojo.

I klubben strävar vi efter att ha den japanska traditionen levande genom att följa de procedurer som gäller vid traditionell karateträning i dojon. Detta innebär en del etikettsregler som alla följer för att hjälpas åt att behålla traditionen. I början kan det kännas konstigt med alla regler, men det blir snabbt en naturlig del av träningen. 

Dojon är platsen där vi tränar Karate-Do. Dojo är ett japanskt ord sammansatt av orden "DO" och "JO". DO betyder väg och JO betyder plats, alltså platsen där vi tränar den väg vi har valt.

En dojo kan vara var som helst så länge det känns rätt för kropp, sinne och själ.

Man bugar alltid när man går in i en dojo och när man lämnar en dojo. Det är en tradition. Främst är det för att visa respekt för dojon (d.v.s. platsen) och dess regler, men även en mental förberedelse att det är dags för träning. Det är också ett sätt att visa för andra i dojon att man ska träna.

Vår Dojo Kun har sammanställts av våra medlemmar.


In our club we want to keep the japanese tradition by following the procedures that are in a traditionell training in  dojo. These rules we follow to maintain this tradition. In the beginning it might feel strange with all rules, but soon it will be a natural part of the training for you as well.

Dojo is the place were we are training Karate-Do. Dojo is a japanese word: DO and JO. DO means the way and JO means the place, the place were we train our way.

A dojo can be anywhere as long as it feels right in body, mind and soul.

You always bow when entering a dojo and when leaving a dojo. This is a tradition. By doing the bowing you show respect for the dojo (the place) and its rules, but it is also a  preparation for the mind before training starts. By the bowing you also show others that you are going to train.

Our Dojo Kun is made from our members.