Karate Kids

Karate Kids

Karate Kids är för våra medlemmar i åldern 10-12 år, årskurs 4-6.
Karate Kids are for children in age of 10-12, at Primary school 4th-6th Class.

I Karate Kids är träningen riktad mot barn i åldern 10-12 år. Man börjar träna i Karate Kids när man går i fyran och när man slutar sexan så börjar man träna i Öppen klass med vuxna.

Träningen i Karate Kids är anpassad helt efter barnens utveckling och ledarna är erfarna och utbildade.

Ledarna för Karate Kids är Anna-Maria Proca och Leo "Sr" Holmström.

För mer information kring nybörjarstarter, klicka på Nybörjare i menyraden till vänster.

In Karate Kids training is formed for children in age of 10-12 years old. You can start to train in Karate Kids earliest in age of 10 and in 4th Class Primary School. When you are 12 years old you change group to Karate Kids.

For more information about new beginners classes for Karate Kids, please press link at New beginners on the left.