Instructors

Instruktörerna/Instructors

Alla våra instruktörer har mångårig erfarenhet av karateträning och är utbildade.
All instructors have long experience of Karate training and are educated instructors.

Våra ledare och instruktörer strävar alltid att förbättra verksamheten genom följande värderingar: 
- Vi är under ständig utveckling både i vårt ledarskap och som karateutövare.
- Vi är ett föredöme för andra och är ödmjuka.
- Vi vet vad vi pratar om och känner till både våra styrkor och svagheter.
- Våra värden gentemot alla och varandra är ärlighet, integritet, förståelse och öppet sinne.
- Vi varierar träningen utan att förlora vår väg - Do - och ledstjärna Gi

Barnledare för Tiny Tigers (TT) är Fredrik Kjällbring, Helena Edström, Giselle Medin Björk och Fabian Fredriksson.

Ledare för Karate Kids (KK) är Fredrik Kjällbring, Sebastian Hult, Markus Fredriksson och Amanda Johansson.

Ledare för Karate Juniors är sensei Mike Rice och Alex Milosevic.

Ledare för Karate Tigers är sensei Mona Pfaus.

Sedan aprill 2020 är sensei Mona med i Svenska Karateförbundets Parakommitté.


Våra ledare och instruktörer ställer upp ideellt och frivilligt för att få verksamheten att rulla på. Det är viktigt att alla är utbildade för att vi ska utvecklas som ledare. Våra utbildningar sker genom SISU, Smålandsidrotten och Svenska Karateförbundet samt Budo Academy.

På internationell nivå deltar vi även på olika instruktörsläger runt om i Europa med sensei Velibor Dimitrijevic, 7:e dan.

Huvudinstruktör och klubbledare är sensei Mona Pfaus och instruktör är Mike Rice. I egenskap av klubbledare så ansvarar sensei Mona  för all träningsverksamhet, graderingar, uppvisningar och utbildning av ledare. Assisterande instruktör är Sebastian Hult. 


All our instructors in the club are doing the instructing on a volounteer basis and don´t get any salary or are paid.  Instructors are educated through Svenska Karateförbundet (Swedish Karate Association) and SISU (local part of Swedish Sport Federation) and also instructors courses with Budo Academy on international level with sensei Velibor Dimitrijevic, 7th dan. 

Chefinstructor and Club leader is sensei Mona Pfaus. Instructor is Mike Rice. As a Club leader sensei Mona is also responsible for all training (groups), gradings and educate new instructors. Assistants are Attila Nagy and Sebastian Hult.
Instructors in Tiny Tigers are Fredrik Kjällbring, Helena Edström, Giselle Medin Björk och Fabian Fredriksson.
Instructors in Karate Kids are Fredrik Kjällbring, Sebastian Hult, Markus Fredriksson och Amanda Johansson. Instructors in Karate Juniors are sensei Mike Rice and Alex Milosevic. Instructor in Karate Tigers is sensei Mona Pfaus.