Instructors

Instruktörerna/Instructors

Alla våra instruktörer har mångårig erfarenhet av karateträning och är utbildade.
All instructors have long experience of Karate training and are educated instructors.

Våra ledare och instruktörer strävar alltid att förbättra verksamheten genom följande värderingar: 
- Vi är under ständig utveckling både i vårt ledarskap och som karateutövare.
- Vi är ett föredöme för andra och är ödmjuka.
- Vi vet vad vi pratar om och känner till både våra styrkor och svagheter.
- Våra värden gentemot alla och varandra är ärlighet, integritet, förståelse och öppet sinne.
- Vi varierar träningen utan att förlora vår väg - Do - och ledstjärna Gi

Barnledare för Tiny Tigers (TT) är Moa Erelt och Olivia Wickléus.

Ledare för Karate Kids (KK) är Anna-Maria Proca och Leo "Sr" Holmgren.

Ledare för Karate Juniors är Amel Smailajagic och sensei Mike Rice.

Ledare för Karate Tigers är sensei Mona Pfaus och Fredrik "Sr" Kjällbring.

Sedan april 2020 är sensei Mona med i Svenska Karateförbundets Parakommitté.

Karate Tigers vårterminen 2024.

Våra ledare och instruktörer ställer upp ideellt och frivilligt för att få verksamheten att rulla på. Det är viktigt att alla är utbildade för att vi ska utvecklas som ledare. Våra utbildningar sker genom SISU, Smålandsidrotten och Svenska Karateförbundet samt Budo Academy.

På internationell nivå deltar vi även på olika instruktörsläger runt om i Europa med sensei Velibor Dimitrijevic, 7:e dan.

Huvudinstruktör och klubbledare är sensei Mona Pfaus, 5:  dan och instruktör är Mike Rice, 4:e dan. I egenskap av klubbledare så ansvarar sensei Mona  för all träningsverksamhet, graderingar, uppvisningar och utbildning av ledare. 


All our instructors in the club are doing the instructing on a volounteer basis and don´t get any salary or are paid.  Instructors are educated through Svenska Karateförbundet (Swedish Karate Association) and SISU (local part of Swedish Sport Federation) and also instructors courses with Budo Academy on international level with sensei Velibor Dimitrijevic, 7th dan. 

Chefinstructor and Club leader is sensei Mona Pfaus, 5 dan. Instructor is Mike Rice, 4 dan. As a Club leader sensei Mona is also responsible for all training (groups), gradings and educate new instructors. 
Instructors in Tiny Tigers are Moa Erelt and Olivia Wickleús.
Instructors in Karate Kids are Anna-Maria Proca and Leo "Sr" Holmgren.
Instructors in Karate Juniors are sensei Mike Rice and Amel Smailagic.
Instructor in Karate Tigers are sensei Mona Pfaus and Fredrik Kjällbring.