Calendar


December

7/12 Onsdag: Gradering Karate Tigers. Se mail for information.

9/12 Kumiteträning. Anmälan på anslag i dojon. För juniorer (kl 17:00-18:00) och seniorer (18:00-19:00). OBS! Ej för nybörjare. Mer information i dojon om tider och priser.

10/12 Lördag: Gradering Tiny Tigers kl 10:00; Karate Kids kl 11:00. Se mail for mer information.

12/12 Måndag: Gradering Karate Juniors. Se mail för mer information,

17/12 LördagGraderingshelg för Open Class, Karate Basic och Fokusgruppen. Se mail mer for infomation.


Januari 2023


Information om nybörjarstarter uppdateras i slutet av 2022.


FebruariMars

3-5/3 Karate seminar with sensei Velibor Dimitrijevic, Växjö, Sweden.