Calendar

Kalendern uppdateras regelbundet.

Calendar is updated regurlarly.


November

1/11 Torsdag gemensam träning. Träning kl 18:00-19:00
19:00-20:00 Train-the-trainer

3/11 Endagarsläger med sensei Mona (18 deltagare).

16-18/11 Karateseminar with sensei Velibor Dimitrijevic, Tampere (Finland). 

24/11 Hjärt- och lungräddning. Alla medlemmar hälsas välkomna att deltaga på denna viktiga utbildning. Vi är i dojon kl 09:00-12:00. Anmälan om deltagande på anslag i dojon.

25/11 Föräldramöte med Tiny Tigers och Karate Kids. Vi är i "köket" som vanligt. Anmälan inför avslutningen och information inför kommande termin. Obligatorisk närvaro för alla som ska vara med på avslutningen.


December

1/12 Mani Neko invites blue and brown belts for special training. Welcome. 11:00-12:00. Anmälningslista i dojon.
9/12
Avslutning Tiny Tigers Samling kl 16:00 (Obs! Tiden!) End of term with Tiny Tigers.
9/12 Super Sunday: 12:00-13:00 10:e-8:e kyu; 13:00-14:00 7:e kyu-4:e kyu; 14:00-15:00 From 3rd kyu and above. (Träningen gäller endast för de som tränar i vuxengruppen tisdagar och torsdagar). Anmälan om deltagande senast 6/12 på anslag i dojon. Mani Neko närvarar.
15/12 Familjeträning kl 11:00-12:30. 
16/12 Avslutning Karate Kids Samling kl 17:00 (Obs! Tiden). End of term with Karate Kids.
18/12 Gemensam träning kl 18:00-19:00.
Gradering juniorer kl 19:15-20:30. Grading juniors.
19/12 Obs! Ändrad dag till onsdag. Gemensam träning kl 18:00-19:00.Gradering seniorer (+16 år) kl 19:15-20:30. Grading seniors.


~ 2019 ~

5 January Karate Youth Camp in Oskarshamn, Rödselskolan with sensei Mona. More information will be added.
11-13 January Karate seminar with sensei Velibor Dimitrijevic, Skii, Norway. Contact sensei Mona for further information about participating. Open for all grades and from 13 years of age.
18-19 January Conference weekend border and instructors.
20 January Nybörjarstart Tiny Tigers kl 16:30 och Karate Kids kl 17:30. Gratis prova på pass./New beginners start Tiny Tigers and Karate Kids.
22 January Nyböjarstart för vuxna och ungdom. Gratis prova på pass kl 18:00-19:00: /New beginners start classes for adults and youth.
26 January Kulturnatten. Öppet hus i dojon mellan kl 13:30-16:30. "Open House" in our Dojo between 13:30-16:30. More information will be added.
27 January Nybörjarstart Tiny Tigers kl 16:30 och Karate Kids kl 17:30. Gratis prova på pass./New beginners start Tiny Tigers and Karate Kids. 
29 January Nyböjarstart för vuxna och ungdom. Gratis prova på pass kl 18:00-19:00: /New beginners start classes for adults and youth.

2 February Annual meeting 12:30

1-3 March Karate seminar with Sensei Velibor Dimitrijevic, Växjö.


5-7 April Karate seminar with Sensei Velibor Dimitrijevic, Gornji Milanovac, Serbia. Open for all grades from 9th kyu and children from age of 12 and older. More information will be added.
26-28 April Karate seminar with Sensei Velibor Dimitrijevic, Tewkesbury, England


27-29 September Karate seminar with Sensei Velibor Dimitrijevic, Växjö.