Calendar

Kalendern uppdateras regelbundet. Med tanke på omständigheterna kring Covid-19 kan aktiviteter ändras med kort varsel. I dagsläget planerar vi ungefär en månad framåt.

Calendar is updated regurlarly. Due to circumstances around Covid-19 activities can be change with short notice.


Maj

3/5 Träningen inställd för Tiny Tigers båda grupperna.

7/5 Träningen inställd. Föreläsning om Covid-19 och Idrottsrörelsen. Arrangemang SISU och Växjö kommun fritidsförvaltning. 10/5 Anmälan till avslutning för Tiny Tigers och Karate Kids. Se mailutskick för information.

13/5 Träning Karate Tigers inställd.

21/5 Träningen inställd. Helgdag. Ledare, styrelse och Säker & Trygg förening möte kl 09:00. Plats: Dojon.

24/5 Träningen inställd för Karate Juniors. Detta för att Karate Kids behöver köra "skarpt läge" inför avslutningen.

27/5 Avslutning Karate Tigers.

30/5 Avslutning Tiny Tigers grupp 1 kl 10:00 och grupp 2 kl 11:00; Karate Kids grupp 1 kl 12:00 och grupp 2 kl 13:00. Endast en förälder per barn får vara närvarande för att undvika trängsel.


Juni

1/6 Karate Juniors träning kl 18:00. Träningen fortsätter på måndagar fram till graderingen. Karate Juniors training at 18:00. Training continues on Mondays up to grading day.

22/6 Gradering Karate Juniors. Information till berörda kommer att meddelas två veckor innan. Grading Karate Juniors. Those who will grade will get an invitation from sensei two weeks before.

BOOT CAMP 2020 vecka 26. Mer information på anslag i dojon. BOOT CAMP 2020 week 26. More information in the dojo.

Graderingar för juniorer och seniorer under juni månad. Berörda kommer att meddelas i början av juni. Grading for juniors and seniors during June. Those who will grade vill get an invitation two weeks before.


JuliAugusti

Nybörjarstarter i alla våra grupper och gratis prova-på-pass. Mer information läggs ut i juli. På grund av omständigheterna kring covid-19 kan vi inte planera uppstarten tidigare. New beginners start in all groups and free try-karate-days. More information in July due to Covid-19 dates will be announced later this year.


September

25-27/9 Karate seminar with sensei Velibor Dimitrijevic. More information in the dojo.