Karate Basic

Karate Basics


Karate Basics r ett träningspass öppet för alla, med fokus på grundträning. I denna grupp tränar nybörjare, lägre KYU-grader, familjer, tidigare medlemmar som vill återuppta träningen och våra gäster som besöker dojon.

Träningen är tisdagar och torsdagar kl 18:00-19:00.

Vi är alltid två instruktörer på plats vid varje träningstillfälle. Sensei som leder träningen och en assistent som hjälper till.

Karate Basics is open for everybody, with focus on basic training. In this group new beginners, lower kyu-belts, families, previous members that want to come back and guests are training together. 

Training is Tuesdays and Thursdays 18:00-19:00.

We are always two instructors to take care of training. Sensei who is in charge for training and an assistant (sempai) helping.