Från medlemsmötet/From members meeting

30.09.2018

Torsdagens medlemsmöte var välbesökt och Mike gjorde anteckningar som har skickats ut i mail till er.

Träningen den här terminen har börjat bra och vi har stabila grupper nu. Det är viktigt att komma ihåg att för att få en stabil karate är det viktigt att hålla vid regelbunden träning. Och försöka när det är möjligt att också deltaga på andra aktiviteter som ordnas som läger, seminarium, extra träning etc.

Väl mött i dojon!

Oss!
Mona

Thursdays members meeting was well attended and notes were done by Mike and also have been sent out in mail.

Training this term has started good and we got good and stable groups now. Important to remember is that to have the stability in your karate, regurlaly attendence to training are important. And of course, if there are other activities as seminars, extra training etc to be attending them as well when possible.

See you in the dojo!
Oss!
Mona