One year in our dojo

06.08.2018

Sommaren 2017 började vi processen med att skapa en egen dojon.
Summer 2017 we started the process to build and create our own dojo.

Efter nästan 20 år i samma gymnastiksal (Bokelundskolan) var klubben utan hall i januari 2017. Mellan januari och juni bytte vi träningshall 6 gånger, men i slutet av juni 2017 fick vi information om en tom lokal på Kvarnvägen 6 i Växjö. Och då började vi vårt projekt att skapa en egen dojo.

After almost 20 years in the same sporthall (Bokelundskolan) we was without any hall in January 2017. From January to June we changed sporthall 6 times and then, in late June 2017 we got information about an empty hall at Kvarnvägen 6 in Växjö. And then the project started.